Cena, způsob platby a pravidla docházky

Základní ceník

30 min45 min60 min90 min
1 student240 Kč360 Kč480 Kč720 Kč
2 -3 studenti300 Kč450 Kč600 Kč900 Kč
4 - 5 studentů360 Kč540 Kč720 Kč1080 Kč

Nejtypičtější frekvence lekcí je 1 x týdně 60 minut, ale je možné se dohodnout na jakémkoliv jiném rozsahu. Velmi efektivní je volba 2 x týdně 45 minut.

Způsob platby

Pokud jste nový student, sejdeme se na nezávazné, seznamovací lekci v rozsahu 30 minut, kterou neplatíte. Cílem této schůzky je zjistit, jaké už máte znalosti a zkušenosti, jaký typ učení vám vyhovuje, proč se chcete učit angličtinu apod. Dohodneme si také obsah, frekvenci a rozsah lekcí.

Obvykle se platí předem na 5 týdnů, lze však také dohodnout platbu na delší období předem, popřípadě vyúčtování na konci měsíce nebo čtvrtletí zpětně.

Preferuji bezhotovostní platbu bankovním převodem. Je možné také čerpat různé firemní benefity.

Nejsem plátce DPH.

Pravidla docházky

Jestliže si domluvíme pravidelný termín vašich lekcí, je žádoucí, aby lekce probíhaly podle plánu. Zrušené lekce pro mě znamenají nevyužitou kapacitu, ztrátu časovou i finanční. Chápu však, že někdy nastanou situace, kdy lekci opravdu nemůžete absolvovat, a proto je dobré si nastavit pravidla pro tyto případy:

 1. Storno poplatek 0%

  student se může maximálně 1 x za 3 měsíce omluvit z lekce, aniž by mu byl účtován storno poplatek, a to i na poslední chvíli.

 2. Storno poplatek 0%

  pokud se dohodneme na nahrazení lekce, tzn. lekce v jiném termínu (prezenční nebo online), popřípadě zadání samostatné práce (např. emailem mi zašlete vypracované cvičení, které vám opravené zašlu zpět apod.). Tyto možnosti však nelze garantovat, vždy záleží na mých a vašich časových možnostech.

 3. Storno poplatek 100%

  pokud student nedorazí na lekci, aniž by se omluvil, lekce mu bude naúčtována v plné výši.

 4. Storno poplatek 50%

  pokud student oznámí svou absenci později než 7 dní před naplánovanou lekcí.

 5. Storno poplatek 25%

  pokud student oznámí absenci v dostatečném předstihu, tzn. dříve než 7 dní před naplánovanou lekcí.

 6. Bonusy za pravidelnou docházku

  při absolvování pěti lekcí v řadě bez absence dostáváte na pátou lekci slevu 50 % ze smluvní ceny.

 7. Pokud se omluví lektor, popřípadě na termín lekce připadne státní svátek, student samozřejmě žádné storno poplatky neplatí. V případě, že student i přesto nebude chtít o svou lekci přijít a podaří se najít náhradní termín, dostane na tuto nahrazenou lekci slevu 10%.

 8. Ceny jsou smluvní, platí vždy 1 rok vždy od října do září. Cena na další rok se může lišit, a to v závislosti:

  • na vnějších ekonomických faktorech (inflace apod.)
  • na naší dobré dosavadní spolupráci, bezproblémové docházce apod. – po zvážení je možné poskytnout individuální slevu z oficiálního ceníku.

Letní období – červen až září

Výuka probíhá i v tomto období, všichni si však potřebujeme odpočinout, takže pravidla docházky jsou o něco volnější. Lekce se plánují individuálně, dle mých a vašich časových možností a pravidlo č.5 (25% storno poplatek) se neuplatňuje. Všechna ostatní pravidla platí.

Přehled docházky

Každý student dostane přístup k tabulce, kde si může průběžně sledovat svou docházku, účtování lekcí a evidenci došlých plateb. Tento přehled mu také vždy zašlu jako přílohu k fakturaci.