Individuální výuka jednotlivců nebo skupin

  Jedná se o výuku, která je zaměřena na Vaše konkrétní potřeby a cíle, proto je to velmi efektivní způsob, jak se naučit cizí jazyk.

  Není problém přizpůsobit obsah i tempo výuky Vašim požadavkům a časovým možnostem. Výuka je možná jak brzy ráno, během dne i večer, také je možné po dohodě flexibilně měnit termíny výuky, máte-li nepravidelnou pracovní dobu (směny, časté služební cesty apod.), nebo dohodnout libovolně dlouhé výukové bloky a intenzitu výuky.

  Začít je možno kdykoliv během roku, vyučuji i během letních prázdnin.

  Individuální výuka je vhodná pro všechny úrovně (od začátečníků až po velmi pokročilé), speciální zaměření kursu (konverzace, příprava na interview, na vycestování do zahraničí), ideální je také pro doučování, přípravu na maturitu, mezinárodní zkoušky apod..

  Někteří studenti se ve skupině ostýchají mluvit, jiní zase dělají rychlé pokroky a skupina je zdržuje. Tento problém u individuální výuky (zejména u výuky jednotlivců) odpadá, tempo záleží jen na Vás. Navíc jste po celou dobu výuky 100% soustředěni, všechny nejasnosti a chyby jsou hned vysvětleny.

  Individuální výuka je vhodná nejen pro jednotlivce, ale i pro skupinky známých, spolužáků, kolegů z práce, rodinných příslušníků atd., kteří by chtěli chodit na hodiny společně, opět je možno dohodnout obsah i tempo výuky dle vašich představ. A navíc je v případě skupiny 3-5 studentů levnější než kursy pro veřejnost.

Cena, způsob platby a podmínky docházky zde