Proč pohodová? | Proč individuální lekce? | Prezenčně nebo online?


Nabídka výuky

Proč pohodová?

Ve škole jsme se naučili, že je špatné dělat chyby, následuje po nich trest, špatná známka, pocit neúspěchu, posměch. Chyby jsou však ve skutečnosti normální součástí procesu učení, za chyby na hodinách jazyka není třeba se stydět a už vůbec ne se omlouvat. Když si chybu uvědomíme, už to je první krok k tomu, abychom ji příště neudělali. Často se stane, že uděláme stejnou chybu ještě mnohokrát, než se něco naučíme. Je fajn mít nadhled a smysl pro humor. Snažím se, aby výuka probíhala v pohodové a přátelské atmosféře, abyste se cítili příjemně, vnímali to, v čem je třeba přidat, ale přitom neztratili odhodlání a chuť dělat pokroky.

Proč individuální lekce?

Protože jsou efektivnější než skupinové kurzy. Obsah i tempo výuky, termín, délka i frekvence lekcí, typ výuky (online nebo prezenčně), vše záleží na dohodě studenta s lektorem. Máte-li nepravidelnou pracovní dobu (směny, časté služební cesty apod.), je individuální výuka s flexibilními termíny často jediným řešením. Individuální výuka je tedy ideální pro jednotlivce nebo dvojice, můžete však také utvořit skupinku 3-5 známých, spolužáků, kolegů z práce, rodinných příslušníků atd.

Někteří studenti se ve skupině ostýchají mluvit, jiní zase dělají rychlé pokroky a skupina je zdržuje. Tento problém u individuální výuky odpadá.

Po celou dobu výuky jste 100% soustředěni, všechny nejasnosti a chyby jsou hned vysvětleny.

Začít je možné kdykoliv v průběhu roku, nečekáte na datum zahájení kurzu, stačí se rozhodnout a začít, klidně i během letních prázdnin.

Prezenčně nebo online?

Při online výuce je možné využít téměř všechny aktivity typické pro prezenční výuku. Kromě běžné konverzace si díky sdílení obrazovky společně přečteme článek, vyřešíme gramatický test, je možné také sdílet zvuk, takže ani poslechová cvičení vám nebudou chybět. Během lekce vám poznámky nepíšu na tabuli, ale do dokumentu, který celou dobu vidíte a po lekci vám ho uložím do sdílené složky, abyste se k němu mohli kdykoliv vrátit. Dále s vámi mohu takto sdílet poslechové soubory, přepisy poslechů, domácí úkoly, opakovací testy nebo jakékoliv jiné materiály pro výuku.

Největší výhodou online studia je bezesporu to, že nikam necestujete. Můžete se přihlásit na lekce bez ohledu na to, kde bydlíte nebo kde právě jste, připojíte se odkudkoliv, z domova, z práce, z hotelu, jste-li na služební cestě, je ideální pro maminky na mateřské nebo pro ty, kteří ve svém okolí žádnou jazykovku nemají. Díky tomu, že nemusíte dojíždět, nabízí se také možnost zvolit si kratší lekce, ale vícekrát týdně, např. 20 - 30 minut / 2 – 3 x týdně. To je vhodné například pro konverzační lekce, kdy už máte nějaké základy a snažíte se je procvičovat a nezapomínat. Online výuku lze také využít jako náhradní řešení, pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit na původně dohodnutou prezenční lekci.

Při prezenční výuce je však komunikace přece jen přirozenější, odpadají problémy s kvalitou spojení, lépe vnímáme řeč těla, výraz tváře, gestikulaci, oceníme pohodovou atmosféru s čajem nebo kávou, učitel má k dispozici tabuli a další pomůcky pro interaktivní procvičování jazyka. Sdílenou složku pro ukládání poznámek z lekce, učebních materiálů a úkolů využíváme i v případě prezenční výuky.

Zvolte si tedy, jaký typ lekcí vám vyhovuje, je možné oba způsoby kombinovat podle aktuální situace. Oba typy výuky jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro pokročilé studenty. Zaměříme se na to, jaké máte cíle – příprava na maturitu, mezinárodní certifikáty, pracovní pohovor, cestování, doučování apod. A nezapomeňte, že i cesta může být cíl...

Cena, způsob platby a podmínky docházky zde